HOME

VISIE

PRODUCTEN

REFERENTIES

CONTACT

WEarchitecten.nl WE architecten is gespecialiseerd in hergebruikopgaven, woningbouw en utiliteitsbouw. Wij hanteren een zeer betrokken werkwijze met alle betreffende partijen: opdrachtgevers én de gebruikers.

WE werkt volgens het credo DENK SLIM, MAAK HET MOOI! We ambiëren aantrekkelijke architectuur met een slim idee en sterk karakter. Dit vinden we belangrijk omdat verleidelijke gebouwen inspireren en betrokkenheid genereren, nu én later.
WE ARCHITECTEN
www.wearchitecten.nl
De Wittenstraat 113H
1052 AR Amsterdam
020 - 3080019

info@wearchitecten.nl

Regioplan.nl REGIOPLAN is een landelijk en internationaal opererend bureau, gespecialiseerd in beleidsonderzoek en -advies.

REGIOPLAN beschikt over brede kennis en ervaring op het terrein van wonen, gebiedsontwikkeling, herstructurering en wijkaanpak. In opdracht van de SEV voerde REGIOPLAN een uitgebreide evaluatie uit van de aanpak van negen woonerfwijken.
REGIOPLAN
www.regioplan.nl
Nwe Voorburgwal 35
1012 RD Amsterdam
020 - 5315315

info@regioplan.nl

Renekuiken.nl René Kuiken Urbanism is een stedenbouwkundig bureau opgericht door René Kuiken. Het bureau houdt zich in brede zin bezig met vraagstukken rondom de stad, resulterend in beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige plannen, onderzoek en initiatieven.

Een belangrijk uitgangspunt in het werk is de centrale rol die de gebruiker van de stad wordt toebedeeld.
RENE KUIKEN URBANISM
www.renekuiken.nl
Latherusstraat 132
1032 EH Amsterdam
06 28760169

info@renekuiken.nl